Naši zákazníci - Piemysel

Dokážeme pre vás značne rozšíriť ponuku produktov aj o tie produkty, ktoré nie sú v cenníku...

pripraviť individuálne receptúry, zvoliť  pre vás vhodné balenia a ponúknuť ďalšie služby k vašej spokojnosti.
 
Základná ponuka na eshope je zameraná na profesionálnych kuchárov a domácich gurmánov, no v prípade priemyselnej potravinárskej výroby by bola veľmi obmedzená a nedostatočná. V týchto obchodných prípadoch uprednostňujeme osobné jednanie, kde môžeme lepšie vyhovieť individuálnym požiadavkám potravinárskych výrobcov.